Team ontwikkeling
Teamcoaching
Een voorbeeld:
Bij een afdeling van een overheidsinstelling is sprake van veel oud zeer. Het nieuwe afdelingshoofd zoekt ondersteuning in zijn aanpak van het team. Uiteindelijk wordt gekozen voor individuele coaching van het afdelingshoofd, individuele gesprekken met alle medewerkers en daarnaast een aantal groepssessies rondom interne communicatie en samenwerking. Door de erkenning van wat mis is gegaan en door zich bewust te worden van de eigen keuzemogelijkheden, weet uiteindelijk het merendeel van de afdeling een streep onder het verleden te trekken. Gezamenlijk worden nieuwe waarden, normen en uitdagende doelen geformuleerd. Het wordt mede hierdoor voor de groepsleden steeds gemakkelijker zich weer op de toekomst te richten.

HMC analyseert en structureert de problemen en maakt ze bespreekbaar, stimuleert in de sessies zelfinzicht, biedt handvatten om lastige zaken te hanteren en begeleidt het proces. Lichte Outdoor activiteiten vormen vaak een onderdeel van het programma. Het stimuleert een betere samenwerking en versterkt het teamgevoel.