Team ontwikkeling
Teambuilding
Een voorbeeld:
Het Management Team van een productiebedrijf ziet zich voor grote veranderingen en uitdagingen geplaatst. De noodzaak om als team gezamenlijk op te treden, zich verantwoordelijk te voelen en duidelijk richting te geven, wordt steeds sterker gevoeld.

In meerdere sessies van twee dagen staat teamontwikkeling centraal. De gewenste rol van het MT wordt scherper neergezet. In plaats van reactief, afwachtend en besluiteloos, wil en moet het MT richting geven. Dit vraagt om een (h)echt team. De visie, al jaren geleden geformuleerd, wordt nieuw leven in geblazen. Tijdens de sessies wordt het vertaald naar gewaagde doelen voor de komende jaren. Vervolgens wordt nagedacht hoe hiervoor draagvlak te creëren.

HMC biedt in deze sessies structuur, instrumenten voor zelfinzicht en teamanalyse, modellen ter verheldering en procesbegeleiding. Naast groepssessies zijn er individuele coachingsgesprekken met de MT leden afzonderlijk.