Potentieelbepaling
Potentieelbepaling
Een potentieelbepalingsonderzoek helpt organisaties en medewerkers om inzicht te krijgen in de (eigen) ontwikkelingsmogelijkheden. Hetty Middendorp Consultancy beschikt hiertoe over een assessment-center. Onderdelen van het assesment-center:
Psychologische tests:
De deelnemer maakt een aantal capaciteiten- persoonlijkheid- en belangstellingstests.
Praktijksimulaties:
De deelnemer krijgt de gelegenheid praktische vaardigheden en kwaliteiten in een gesimuleerde situatie te laten zien. Vaak zijn dit één of meerdere rollenspellen.
Adviesgesprek:
In een eindgesprek, vaak nog dezelfde dag, worden de resultaten van het assessment met de deelnemer besproken.
Rapportage
De resultaten worden omgezet in een sterkte/zwakte analyse. Het onderzoeksverslag gaat alleen met toestemming van de deelnemer naar de opdrachtgever.