Outplacement
Outplacement
Outplacement is niet het einde van uw loopbaan. Het is ook een kans. Om bijvoorbeeld daadwerkelijk te gaan doen wat bij u past. Maar het loslaten van het oude, zonder dat het nieuwe nog in zicht is, kan veel spanning en zelfs angst oproepen. Gelukkig hoeft u er niet alleen voor te staan. Samen met HMC baant u zich een weg naar een nieuwe en passende functie.
De start is een kennismakingsgesprek
Tussen u en uw begeleider moet het klikken en op basis van een wederzijds gesprek wordt de keuze gemaakt om al of niet met elkaar in zee te gaan.
Persoonlijkheidsprofiel
De eerste stap van het traject is het maken van een persoonlijkheidsprofiel, waarin vragen aan bod komen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat zijn mijn sterke en mijn zwakke kanten, wat zijn mijn drijfveren en mijn ambities.
Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Vervolgens worden zoekrichtingen op de arbeidsmarkt in kaart gebracht en voert u oriënterende gesprekken met bedrijven en organisaties, waarbij u gebruik kunt maken van het netwerk van HMC.
Individuele training
Afhankelijk van uw vragen, zijn er bijeenkomsten waarin onderwerpen als netwerken, presentatie, schriftelijk en mondeling solliciteren, onderhandelen en persoonlijke effectiviteit centraal staan.