Loopbaanbegeleiding
foto
Loopbaanbegeleiding
Het doel van loopbaanbegeleiding is het maken van een weloverwogen keuze in uw loopbaan. Hiervoor is inzicht nodig in uw capaciteiten, persoonlijke kwaliteiten en interesses enerzijds en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt anderzijds.

Voor begeleiding in uw loopbaan zijn er een tweetal mogelijkheden:
1. Psychodiagnostisch onderzoek en assessment
Door verschillende tests te maken krijgt u snel, objectief en onafhankelijk inzicht in uw capaciteiten en competenties. Het onderzoek neemt meestal een hele dag in beslag. Dezelfde dag nog worden de resultaten met u besproken.
2. Loopbaancounseling gedurende een langere periode
Door gesprekken en gerichte opdrachten krijgt u zicht op uw talenten en drijfveren en ontdekt u nieuwe uitdagingen in uw huidige functie of gaat u op zoek naar beroepsmogelijkheden elders. U maakt meerdere afspraken in een tijdsbestek van ongeveer twee maanden. Vaak zijn het 6 gesprekken van 2 uur.