Disclaimer / Copyright
Disclaimer
Ofschoon deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Hetty Middendorp Consultancy niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle mondelinge toezeggingen worden eerst rechtsgeldig na een schriftelijke bevestiging van Hetty Middendorp Consultancy.
© Copyright 2003-2011
De informatie en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbenden niet worden gedistribueerd, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Copyright berust bij Hetty Middendorp Consultancy en/of haar leveranciers.