Coaching
foto
Coaching
Startvraag
De start van een coachingstraject is het verhelderen van uw vraag. Het kan gaan om het verbeteren van uw functioneren, het beter leren omgaan met veranderingen, of het weer de baas worden van uw problemen.
Coachingsplan
Samen met u wordt een plan opgesteld. Hierin worden de onderwerpen, het doel, de tijdsduur, de eventuele tussentijdse evaluatie en de afronding besproken. De ervaring leert dat 6 tot 10 gesprekken genoeg zijn om resultaat te boeken. Het traject kan eventueel afgesloten worden met een driegesprek. Dit kan met leidinggevende, bedrijfsarts of personeelsfunctionaris zijn, afhankelijk van wat zinvol is.
Werkwijze
Door middel van gesprekken, oefeningen en opdrachten krijgt u inzicht in uw eigen situatie en hoe het beste te handelen.